سبد خرید 0

31719
کاربران سامانه

839886
آزمون برگزار شده

168344
گواهینامه صادر شده
7/7/2019 11:35:00 AM
خبر شماره 7: رمزهای عبور سامانه قبلی، در سامانه جدید نیز معتبر است
متن کامل خبر...

7/7/2019 11:30:00 AM
خبر شماره 6: ضرورت مطالعه راهنما برای فراگیران
متن کامل خبر...

7/7/2019 11:00:00 AM
خبر شماره 5: آموزش کارگاهی حسابداری، نگاهی نو در عرصه آموزشهای مجازی سازمان امور مالیاتی
متن کامل خبر...

7/7/2019 10:00:00 AM
خبر شماره 4: فرآیند یادگیری در سامانه جدید «اینتا- نیمکت»
متن کامل خبر...

7/6/2019 8:00:00 PM
خبر شماره 3: آشنایی با دوره های جدید سال 98 ، ارائه شده در سامانه «اینتا- نیمکت»
متن کامل خبر...

7/6/2019 7:00:00 PM
خبر شماره 2:از این پس ثبت نام در دوره ها، منحصراً در سامانه جدید «اینتا- نیمکت» میسر خواهد بود
متن کامل خبر...

5/25/2019 10:23:00 AM شماره تماس های پشتیبانی تغییر کرده است. جهت مشاهده شماره تماس های جدید به صفحه تماس با ما مراجعه کنید.

 مرتب سازی بر اساس